RED-Team Onderwijs

Red het onderwijs, te beginnen met
de leraar en het leraarschap

Het RED-Team Onderwijs

In de complexe crisis waarin het onderwijs zich al meer dan twintig jaar bevindt – met een enorm lerarentekort en dalende prestaties – neemt een onafhankelijk team van deskundigen het initiatief om de beleidsontwikkelingen in het onderwijs kritisch te volgen.

Het RED-Team Onderwijs is een vrijwillige en onafhankelijke groep met expertise uit alle geledingen van het basis- en voortgezet onderwijs die zonder specifieke opdracht, gevraagd en ongevraagd, advies geeft. Het team reageert op plannen, maatregelen en wetgeving voor het onderwijs met een groene (doen!), gele (ja, maar ..) of rode kaart (niet doen!). Onze nota’s met achtergronden en onze standpunten en visies van de teamleden zijn te herkennen aan een blauwe kaart.

Verkiezingsagenda 2023
Er zijn op dit moment in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs twee hoofdproblemen: dalende onderwijsprestaties en een toenemend, zowel kwantitatief als kwalitatief lerarentekort – thema’s die in zowel de recente troonrede als de meeste verkiezingsprogramma’s nauwelijks een rol spelen. Met deze verkiezingsagenda wil het RED-Team Onderwijs duidelijk maken welke problemen centraal moeten staan in het onderwijsbeleid van de nieuwe ministers, ongeacht hun politieke kleur. De aanbevelingen geven de richting aan voor oplossingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

‘Het graf gaapt, we moeten voortmaken.’ (G.K. van het Reve). Ter gelegenheid van ons eenjarig bestaan publiceren we hier ons Manifest: Breng de basis op orde. Stel de leraar, het leren en het lesgeven centraal. Hierin geven wij een korte beschrijving van de aanhoudende crisis in het onderwijs en een programma van tien adviezen voor de bewindvoerders en beleidsmakers om de basis van onze hoogwaardige kenniseconomie en democratische samenleving – het funderend onderwijs – weer snel op orde te brengen. (persbericht, 8 februari 2022)

Onze 21e-eeuwse zorgen

Leraar en leraarschap:
lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief; onaantrekkelijkheid van het leraarsberoep; kwaliteit van lerarenopleidingen en nascholing; zwakke vakorganisatie.
(verder lezen)

Leerling en leren:
niveau en kwaliteit van leerprestaties; uitholling van basiskennis en -vaardigheden; kansenongelijkheid
(verder lezen)

Overheid en bestuur:
veel ongefundeerde vernieuwingen en experimenten; ondoelmatige besteding van onderwijsgelden; bestuurlijke drukte, wisselende kwaliteit schoolleiders; gebrek aan regie, controle en focus bij de overheid
(verder lezen)

Kaarten en nota’s

Doen!

Ja, maar …

Niet doen!

Nota’s met achtegronden, visies en standpunten