RED-Team Onderwijs

Red het onderwijs, te beginnen met
de leraar en het leraarschap

Het RED-Team Onderwijs

In de complexe crisis waarin het onderwijs zich al meer dan twintig jaar bevindt – met een enorm lerarentekort en dalende prestaties – neemt een onafhankelijk team van deskundigen het initiatief om de beleidsontwikkelingen in het onderwijs kritisch te volgen.

Het RED-Team Onderwijs is een vrijwillige en onafhankelijke groep met expertise uit alle geledingen van het basis- en voortgezet onderwijs die zonder specifieke opdracht, gevraagd en ongevraagd, advies geeft. Het team reageert op plannen, maatregelen en wetgeving voor het onderwijs met een groene (doen!), gele (ja, maar ..) of rode kaart (niet doen!). Onze nota’s met achtergronden en onze standpunten en visies van de teamleden zijn te herkennen aan een blauwe kaart.

In deze periode waarin we wachten op nieuwe bewindvoerders met nieuw beleid, zijn we terughoudend met het verstrekken van kaarten en blogs. Maar we zitten niet stil. Wij gebruiken deze periode om onze ervaringen, ideeën en visie uit te werken in twee boeken: een over ons manifest ‘Red het Onderwijs’ en een over de lerarenopleidingen. Beide boeken zullen in of kort na de zomer van 2024 verschijnen.

Recente publicaties

KAART: Groene kaart voor de Kamerbrief van Minister Paul over herijking en sturing van het funderend onderwijs (9 juni 2024).

KAART: Rode kaart voor sociale partners en onderwijsorganisaties voor hun voorstellen voor het ‘Deltaplan Lerarentekort’ (9 februari 2024).

BLOG De PISA-noodklok aan dovemans oren luiden? (9 januari 2024). Paul Kirschner en Anna Bosman bespreken kritisch enkele ontkennende of relativerende reacties op de PISA-resultaten.

BLOG PISA nader bekeken: het VMBO zakt door het ijs. (5 januari 2024). Jan Drentje analyseert de PISA-resultaten en concludeert dat die dringend vragen om nader onderzoek en een noodplan voor het VMBO.

NOTA Naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar (15 december 2023). In deze nota analyseert Theo Witte de huidige beroepscultuur in het onderwijs en doet hij vier voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verbeteren.

KAART Rode kaart voor de Nederlandse politiek (november 2023). Kritische beschouwing van de onderwijsprogramma’s van de politieke partijen.

Kernpublicaties

Verkiezingsagenda voor het onderwijs. (september 2023) Met onze verkiezingsagenda wil het RED-Team Onderwijs duidelijk maken welke problemen centraal moeten staan in het onderwijsbeleid van de nieuwe ministers, ongeacht hun politieke kleur. De aanbevelingen geven de richting aan voor oplossingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

MANIFEST. Breng de basis op orde. Stel de leraar, het leren en het lesgeven centraal. (februari 2022) In dit Manifest geeft het RED-Team een korte beschrijving van de aanhoudende crisis in het onderwijs en een programma van tien adviezen voor de bewindvoerders en beleidsmakers om de basis van onze hoogwaardige kenniseconomie en democratische samenleving – het funderend onderwijs – weer snel op orde te brengen.

Onze 21e-eeuwse zorgen

Leraar en leraarschap:
lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief; onaantrekkelijkheid van het leraarsberoep; kwaliteit van lerarenopleidingen en nascholing; zwakke vakorganisatie.
(verder lezen)

Leerling en leren:
niveau en kwaliteit van leerprestaties; uitholling van basiskennis en -vaardigheden; kansenongelijkheid
(verder lezen)

Overheid en bestuur:
veel ongefundeerde vernieuwingen en experimenten; ondoelmatige besteding van onderwijsgelden; bestuurlijke drukte, wisselende kwaliteit schoolleiders; gebrek aan regie, controle en focus bij de overheid
(verder lezen)

Kaarten en nota’s

Doen!

Ja, maar …

Niet doen!

Nota’s met achtegronden, visies en standpunten