Team Red het Onderwijs

Red het onderwijs,
te beginnen met het leraarschap

Het Team Red het Onderwijs wil vanuit expertise en ervaring bijdragen aan de kwaliteit
van het basis- en voortgezet onderwijs en aan de doelmatige besteding van onderwijsgelden.

Team Red het Onderwijs

In de complexe crisis waarin het onderwijs zich al meer dan twintig jaar bevindt – met een enorm lerarentekort en dalende prestaties – neemt een onafhankelijk team van deskundigen het initiatief om de beleidsontwikkelingen in het onderwijs kritisch te volgen.

Het Team Red het Onderwijs is een vrijwillige groep met expertise uit alle geledingen van het basis- en voortgezet onderwijs die zonder specifieke opdracht, gevraagd en ongevraagd, advies geeft. Het team reageert op plannen, maatregelen en wetgeving voor het onderwijs met een groene (doen!), gele (ja, maar ..) of rode kaart (niet doen!). Met een blauwe kaart geeft het team haar standpunt over een bepaalde kwestie.

Onze 21e-eeuwse zorgen

Leraar en leraarschap:
lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief; onaantrekkelijkheid van het leraarsberoep; kwaliteit van lerarenopleidingen en nascholing; zwakke vakorganisatie.
(verder lezen)

Leerling en leren:
niveau en kwaliteit van leerprestaties; uitholling van basiskennis en -vaardigheden; kansenongelijkheid
(verder lezen)

Overheid en bestuur:
veel ongefundeerde vernieuwingen en experimenten; ondoelmatige besteding van onderwijsgelden; bestuurlijke drukte, wisselende kwaliteit schoolleiders; gebrek aan regie, controle en focus bij de overheid
(verder lezen)

Adviezen

Doen!

Ja, maar …

Niet doen!

Onze standpunten