CATS

Groene kaart voor het adviesrapport Taal en rekenen in het vizier van de Onderwijsraad

Groene kaart voor het adviesrapport Taal en rekenen in het vizier van de Onderwijsraad

Rode kaart voor het College voor Toetsing en Examens (CvTE)

Rode kaart voor het College voor Toetsing en Examens (CvTE)

Een ongevraagd advies voor minister Wiersma om de basis op orde te brengen

Een ongevraagd advies voor minister Wiersma om de basis op orde te brengen

Rode kaart voor LiFo-systeem van Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff

Rode kaart voor LiFo-systeem van Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff

Groene kaart voor de nota ‘Curriculum funderend onderwijs’

Groene kaart voor de nota ‘Curriculum funderend onderwijs’

Rode kaart voor de besluitvorming over de curriculumherziening

Rode kaart voor de besluitvorming over de curriculumherziening

(Diep)rode kaart voor nieuwe onderwijsnota van de VO-raad

(Diep)rode kaart voor nieuwe onderwijsnota van de VO-raad

Rode kaart voor de mogelijke invoering van het Maatwerkdiploma in het coalitieakkoord

Rode kaart voor de mogelijke invoering van het Maatwerkdiploma in het coalitieakkoord

Rode kaart voor de VO-raad

Rode kaart voor de VO-raad

Groene kaart voor vasthoudendheid PO in actie en de Tweede Kamer

Groene kaart voor vasthoudendheid PO in actie en de Tweede Kamer