Achtergronden

Zorg voor kwaliteit in het onderwijs

Probleemanalyse: achtergronden en referenties

Op dit moment werken we nog aan onze ‘state of the art’ artikelen met achtergrondinformatie over de drie probleemgebieden. Voorlopig presenteren we hier enkele sleutelartikelen van onze teamleden waarin de problemen in het funderend onderwijs worden toegelicht.

Jaap Scheerens en Paul Kirschner (2021). Progressief achteruit. Zwartboek over de last van slechte ideeën voor het funderend onderwijs.
Jaap Scheerens en Paul Kirschner hebben een ‘Zwartboek’ opgesteld voor de formateurs van een nieuw kabinet en voor de gekozen ministers en staatssecretarissen, die het onderwijsbeleid de komende jaren moeten maken. Hierin geven zij een kritische analyse van de wijze waarop de kernproblemen van het Nederlandse onderwijs, qua prestatieniveau en ongelijkheid, momenteel worden geanalyseerd en aangepakt door de overheid en allerlei Raden en adviesorganen. Zij eindigen met een reeks aanbevelingen voor onderwijsbeleid waarin leren en leraren centraal staan.

Theo Witte (2020). Red het onderwijs. Maak het leraarschap aantrekkelijk, en snel een beetje!
Dit artikel werd gepubliceerd in het decembernummer van Vakwerk en verscheen kort daarna als vlog bij Didactiefonline. Vanuit een historisch perspectief beschouwt Witte het lerarentekort en de daling van de kwaliteit van het onderwijs. Aan het eind doet hij enkele voorstellen om deze problemen aan te pakken.

Jan Drentje (2020). Vervreemding, beleidsmatige schizofrenie en therapie: een diagnose.
Dit artikel verscheen eveneens als vlog bij Didactiefonline. Het overlapt deels het artikel van Witte, maar analyseert de problematiek van het lerarentekort en de daling van de onderwijskwaliteit meer vanuit een mesoperspectief.

Paul Kirschner (2019). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. 24 Wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.
Bij Didactiefonline verscheen de open access-versie van dit boek; een uiterst toegankelijke en degelijke gids voor elke leraar. Begrippen als Cognitive Load Theory, Dual Coding en Scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter, maar hoe kun je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief benutten in je lespraktijk?