CATS

Groene kaart voor de Kamerbrief van Minister Paul over herijking en sturing van het funderend onderwijs

Groene kaart voor de Kamerbrief van Minister Paul over herijking en sturing van het funderend onderwijs

Rode kaart voor voorstellen “Deltaplan lerarentekort” van onderwijsorganisaties en sociale partners

Rode kaart voor voorstellen “Deltaplan lerarentekort” van onderwijsorganisaties en sociale partners

Naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar. Voorstellen voor een fundamentele aanpak van het kwalitatieve lerarentekort

Naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar. Voorstellen voor een fundamentele aanpak van het kwalitatieve lerarentekort

Rode kaart voor de Nederlandse politiek

Rode kaart voor de Nederlandse politiek

Rode kaart voor het advies ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ van de Onderwijsraad

Rode kaart voor het advies ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ van de Onderwijsraad

Rode kaart voor het advies ‘Schaarste schuurt’ van de Onderwijsraad

Rode kaart voor het advies ‘Schaarste schuurt’ van de Onderwijsraad

Gele kaart voor Whitepaper lerarentekorten

Gele kaart voor Whitepaper lerarentekorten

Groene kaart voor moedige beleidsvoornemens van Minister Wiersma

Groene kaart voor moedige beleidsvoornemens van Minister Wiersma

Groene kaart voor scholen die mobieltjes in de klas (willen) verbieden

Groene kaart voor scholen die mobieltjes in de klas (willen) verbieden

Rode kaart voor minister Dijkgraaf

Rode kaart voor minister Dijkgraaf

Gele kaart voor de kamerbrief ‘Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit’

Gele kaart voor de kamerbrief ‘Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit’

Groene kaart voor het streven naar meer nationale regie in het onderwijsbeleid door minister Wiersma.

Groene kaart voor het streven naar meer nationale regie in het onderwijsbeleid door minister Wiersma.

Groene kaart voor het adviesrapport Taal en rekenen in het vizier van de Onderwijsraad

Groene kaart voor het adviesrapport Taal en rekenen in het vizier van de Onderwijsraad

Rode kaart voor het College voor Toetsing en Examens (CvTE)

Rode kaart voor het College voor Toetsing en Examens (CvTE)

Een ongevraagd advies voor minister Wiersma om de basis op orde te brengen

Een ongevraagd advies voor minister Wiersma om de basis op orde te brengen

Rode kaart voor LiFo-systeem van Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff

Rode kaart voor LiFo-systeem van Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff

Groene kaart voor de nota ‘Curriculum funderend onderwijs’

Groene kaart voor de nota ‘Curriculum funderend onderwijs’

Rode kaart voor de besluitvorming over de curriculumherziening

Rode kaart voor de besluitvorming over de curriculumherziening

(Diep)rode kaart voor nieuwe onderwijsnota van de VO-raad

(Diep)rode kaart voor nieuwe onderwijsnota van de VO-raad

Rode kaart voor de mogelijke invoering van het Maatwerkdiploma in het coalitieakkoord

Rode kaart voor de mogelijke invoering van het Maatwerkdiploma in het coalitieakkoord

Rode kaart voor de VO-raad

Rode kaart voor de VO-raad

Groene kaart voor vasthoudendheid PO in actie en de Tweede Kamer

Groene kaart voor vasthoudendheid PO in actie en de Tweede Kamer

Rode kaart voor CAO 2021 Voortgezet Onderwijs

Rode kaart voor CAO 2021 Voortgezet Onderwijs

Rode kaart voor geblunder met de lerarenbeurs

Rode kaart voor geblunder met de lerarenbeurs

Rode kaart voor het rapport ‘Later selecteren, beter differentiëren’ van de Onderwijsraad

Rode kaart voor het rapport ‘Later selecteren, beter differentiëren’ van de Onderwijsraad

Rode kaart voor de besluitvorming over de volledige openstelling van het Voortgezet Onderwijs per 31 mei 2021

Rode kaart voor de besluitvorming over de volledige openstelling van het Voortgezet Onderwijs per 31 mei 2021

Gele kaart voor inspectierapport ‘De Staat van het Onderwijs’

Gele kaart voor inspectierapport ‘De Staat van het Onderwijs’

Groene kaart voor motie Paul van Meenen (D66) en de Tweede Kamer

Groene kaart voor motie Paul van Meenen (D66) en de Tweede Kamer

Gele kaart voor ‘Tijd voor Focus’

Gele kaart voor ‘Tijd voor Focus’

Red het onderwijs. Maak het leraarschap aantrekkelijk, en snel een beetje! (Theo Witte)

Red het onderwijs. Maak het leraarschap aantrekkelijk, en snel een beetje! (Theo Witte)

Vervreemding, beleidsmatige schizofrenie en therapie: een diagnose (Jan Drentje)

Vervreemding, beleidsmatige schizofrenie en therapie: een diagnose (Jan Drentje)